На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Загальні відомості про Інститут

Наказом Ректора Університету №1905 від 27 листопада 1989 року на базі двох факультетів підвищення кваліфікації викладачів вузів і працівників Мінфіну, а також підготовчих курсів був створений Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (ІПК ПК) як окремий структурний підрозділ Університету. У 2003 році його було перейменовано на Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Директорами були Роман Мокрик (1989-92), Михайло Крупка (1993-2003), а з 2003 року – Юрій Занько.

Сьогодні в Інституті навчається понад 5000 слухачів. Перепідготовка спеціалістів на факультетах ІПО здійснюється згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченими Радами профільних факультетів університету та базовими кафедрами. Особлива увага звертається на систематичне оновлення та вдосконалення навчальних програм. Навчальний процес забезпечується, як правило, спеціалістами університету і, лише в окремих випадках, провідними викладачами інших вищих навчальних закладів освіти міста Львова, спеціалістами-практиками та іноземними фахівцями. Для кращого забезпечення начального процесу слухачів в Інституті в 2006 році створено сучасно обладнану лабораторію Інформаційних технологій на 25 місць, задіяних у мережі Інтернет та бібліотеку з читальним залом на 16 посадкових місць і книжковим фондом близько 7000 примірників.

У 2012 році шляхом об’єднання Інституту післядипломної освіти та факультету доуніверситетської підготовки утворено Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Сьогодні Інститут структурно складається з трьох центрів: Центру післядипломної освіти, Центру міжнародної освіти, Центру доуніверситетської та сертифікаційної освіти.

Серед випускників Інституту післядипломної освіти є викладачі вищих навчальних закладів, працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, інших міністерств та відомств, державних фінансових органах, банківських установах, промислових підприємствах, податкових адміністраціях та інспекціях, контрольно-ревізійних управліннях, фондових біржах, у підприємницьких структурах, службі безпеки України, митних та прикордонних службах, районних міських, обласних адміністраціях, телевізійні менеджери, журналісти радіо та телебачення, видатні політики та депутати.


Нові банківські реквізити Інституту