На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Центр міжнародної освіти

Центр міжнародної освіти створений для того, щоб забезпечити підготовку іноземних громадян для продовження навчання в університетах України. Сьогодні Центр міжнародної освіти складається з відділу організації навчання, підготовчого відділення для іноземних громадян і відділу тестування з української мови як іноземної.

Підготовче відділення для іноземних громадян було сформовано на базі підготовчого факультету для іноземних громадян, який діяв з 1975 року. Сьогодні на підготовчому відділенні для іноземних громадян слухачі із зарубіжних країн вивчають українську мову та інші дисципліни, необхідні для здобуття вищої освіти за обраним напрямом – інженерно-технічним, гуманітарним, медично-біологічним та ін. Ці навчальні курси допомагають слухачам відділення вивчити українську мову і опанувати наукову термінологію, що необхідно для навчання за обраною спеціальністю і для спілкування в суспільстві. Окрім того, вивчення української мови дає можливість іноземним громадянам ознайомитися з історією, культурою і традиціями українського народу. Підготовче відділення також пропонує додаткові мовні курси для окремих осіб чи груп, що необхідні для навчання, проведення досліджень, бізнесу, роботи тощо.

На базі підготовчого відділення для іноземних громадян з 1993 року діє Літній інститут з української мови і українознавства Канзаського університету (США), на якому студенти, аспіранти та викладачі провідних американських університетів упродовж шести тижнів вивчають українську мову і слухають лекції викладачів університету з актуальних питань українознавства.

Важливим напрямом роботи Центру є тестування для визначення рівня володіння українською мовою як іноземною. Для проведення тестування використовують мовні стандарти і відповідні тести, укладені викладачами підготовчого відділення для іноземних громадян. Усі бажаючі визначити свій рівень володіння українською мовою можуть це зробити у відділі тестування з української мови як іноземної і отримати відповідний сертифікат, який засвідчує рівень їхньої мовленнєвої компетенції і дозволяє провадження освітньої, комерційної, консультативної та інших видів легальної діяльності на території України.