На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Центр післядипломної освіти

Правничий факультет

Факультет був створений наприкінці 1991 року для здійснення перепідготовки спеціалістів, які мали вищу освіту, з метою отримання ними повної вищої освіти за спеціальністю правознавство. Сьогодні факультет також здійснює перепідготовку спеціалістів, які мають базову вищу освіту. Він готує висококваліфікованих спеціалістів-правників для органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, судової влади, правоохоронних органів, нотаріату, адвокатури, юридичних служб підприємств, установ і організацій різних форм власності.

Навчальний процес на правничому факультеті здійснюється провідними спеціалістами юридичного, філософського, економічного, філологічного факультетів, факультетів іноземних мов, міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедр судової медицини та судової психіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, серед яких 15 докторів наук, професорів, близько 80 кандидатів наук, доцентів.

У навчальних програмах головна увага приділена спеціальним правовим дисциплінам. На останніх курсах слухачі факультету проходять виробничу практику, а також поглиблену фахову підготовку за наступними спеціалізаціями:

  • Правове регулювання організації державного управління та місцевого самоврядування;
  • Митна справа;
  • Правове забезпечення соціально-економічних прав в Україні;
  • Правове забезпечення господарської діяльності;
  • Досудове розслідування кримінальних справ;
  • Адвокатура.

Сьогодні на правничому факультеті навчаються понад 2500 слухачів.

Випускники правничого факультету працюють практично в усіх регіонах України. Серед них – колишні і чинні народні депутати України, колишні міністри, голови і судді місцевих судів, судді апеляційних судів, працівники різних ланок системи органів прокуратури України, керівники структурних підрозділів органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, керівники органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів, високопоставлені працівники органів Міністерства юстиції, Державної прикордонної служби, Державної виконавчої служби, Державної митної служби України, нотаріуси, адвокати, керівники юридичних служб підприємств, установ і організацій, кандидати і доктори юридичних наук.

Декан факультету – доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Береський Ярослав Осипович.

Факультет обліку і підприємництва

З метою кваліфікації та перепідготовки спеціалістів-економістів з вищою освітою для різних регіонів України у 1993 році був створений спеціальний факультет «Бухгалтерський облік і аудит», який у 2000 році перейменували у Факультет обліку і підприємництва.

Навчальний процес забезпечують провідні спеціалісти економічного та інших факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

На факультеті створена матеріальна база для забезпечення підготовки спеціалістів відповідно до сучасних вимог: комп’ютерний клас на 20 місць, копіювальна техніка, спеціалізований бібліотечний фонд із електронним каталогом.

У 1993 – 2010 роках кількість випускників становила близько 4400 осіб. Станом на 1 березня 2012 року на факультеті навчається 445 слухачів з Львівської, Волинської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Миколаївської, Київської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

Після завершення навчання слухачі отримують диплом спеціаліста державного зразка за обраною спеціальністю. Випускники факультету працюють на підприємствах усіх форм власності, в аудиторських фірмах, податкових адміністраціях, фінансових та банківських установах, а також на адміністративно-управлінських посадах в органах державної влади та інших державних і недержавних організаціях.

Декан факультету – доцент кафедри економіки підприємства Осідач Оксана Павлівна.

Фінансово-економічний факультет

Спочатку це був самостійний підрозділ, де проходили післядипломне навчання працівники Міністерства фінансів з усіх областей України. Після створення Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Львівському державному університеті імені Івана Франка (1 грудня 1989 року) факультет підвищення кваліфікації працівників Мінфіну разом з іншими новоствореними підрозділами увійшов до складу нової структури.

Після утворення Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського державного університету імені Івана Франка факультет підвищення кваліфікації працівників Мінфіну був перейменований на спеціальний факультет «Фінанси і кредит», а у 1999 році на «Спеціальний фінансово-економічний факультет». У зв’язку з внесенням змін до Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка, наказом Ректора №1414 від 2 серпня 2000 року «Спеціальний фінансово-економічний факультет» було перейменовано як «Фінансово-економічний факультет».

Перший набір 49 слухачів за спеціальністю «Фінанси і кредит» було проведено 9 грудня 1994 року.

Після реформування спеціальності «Фінанси і кредит» у 2000 році на факультеті почали проводити перепідготовку слухачів за двома спеціальностями: «Фінанси», «Банківська справа».

З 2011 року на факультеті проводять перепідготовку зі спеціальностей: 7.03050801 – «Фінанси і кредит» (кваліфікація: економіст, спеціаліст з фінансів і кредиту); 7.03050802 – «Банківська справа» (кваліфікація: економіст, спеціаліст з банківської справи).

У 1994 – 2011 роках на факультеті пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку понад 5000 осіб з Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької, Херсонської, Хмельницької, Тернопільської областей. Випускники факультету працюють у державних фінансових органах, аудиторських фірмах, банківських установах, інвестиційних фондах, промислових підприємствах, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інспекціях, кредитних спілках, контрольно-ревізійних управліннях, на фондовій біржі, у підприємницьких структурах, у вищих навчальних закладах, міністерствах і відомствах.

Знання, уміння і навички здобуті за програмами підвищення кваліфікації і перепідготовки стануть у пригоді приватним підприємцям й особам, які планують займатися підприємницькою діяльністю у майбутньому.

Сьогодні на факультеті навчається близько 700 слухачів.

Навчальний процес на фінансово-економічному факультеті забезпечують понад 140 провідних викладачів економічного, юридичного, географічного, механіко-математичного факультетів, факультетів міжнародних відносин, іноземних мов, Львівського національного університету імені Івана Франка. З них 17 професорів та 112 доцентів.

З 2 грудня 2003 року факультет очолює декан – кандидат економічних наук, доцент Плиса Володимир Йосипович.

Гуманітарно-природничий факультет

Факультет був створений 1993 року на базі факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів і технікумів та факультету підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл і мав назву факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників. У жовтні 1995 року до його складу увійшов спеціальний факультет перекваліфікації за спеціальністю «Психологія». У 2004 році факультет одержав теперішню назву: гуманітарно-природничий факультет.

Основні види і напрямки роботи факультету спрямовані на перепідготовку на базі повної та базової вищої освіти за спеціальностями: журналістика, українська мова і література, англійська мова і література, німецька мова і література, психологія, біологія.

Сьогодні на факультеті навчається понад 800 слухачів.

Декан гуманітарно-природничого факультету – доцент Кам’янець Володимир Микитович.

Факультет міжнародного права і бізнесу

Спеціальний факультет міжнародного бізнесу і права створений в 1998 році відкриттям при Інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів спеціальностей «Міжнародне право» і «Міжнародні економічні відносини». У 2000 році його було перейменовано на факультет міжнародного права і бізнесу.

З 2004 року на факультеті також здійснюється набір на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії»), а з 2009 року проводиться набір на спеціальність «Туризмознавство». У 1998 – 2010 роках на факультеті здобули другу вищу освіту понад 930 осіб.

Сьогодні на факультеті навчається понад 500 слухачів.

Декан факультету міжнародного права і бізнесу – доцент Левицький Тарас Іванович.