На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор
Львівського національного університету
імені Івана Франка
професор Вакарчук І.О.
_______________________________
“______” ________________ 2013 р.ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на перепідготовку фахівців для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст» в Інституті післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки
Львівського національного університету імені Івана Франка
на 2013/2014 навчальний рік

1. На перший курс Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства (що постійно проживають на території України), які мають документ державного зразка про базову або повну вищу освіту.

2. Терміни навчання в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки:

- для осіб, які мають базову (бакалавр) та повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) - 3,5 роки (на спеціальностях "Українська мова та література", "Фінанси і кредит", "Банківська справа", "Менеджмент організацій і адміністрування", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", “Туризмознавство” - 2,5 роки);

- на спеціальності "Біологія" - 2,5 роки для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності "Лабораторна діагностика";

- для осіб з базовою та повною вищою освітою за спеціальністю "Правознавство" - 1,5 роки на спеціальності "Правознавство" правничого факультету;

- для осіб з базовою та повною вищою освітою за напрямом підготовки «Філологія» - 1.5 або 2.5 роки на спеціальностях «англійська мова та література» і «німецька мова та література» гуманітарно-природничого факультету.

3. Фінансування підготовки фахівців в Інституті проводиться:

- за рахунок юридичних осіб;

- за рахунок фізичних осіб. Оплата за перший семестр навчання здійснюється протягом 10 днів після проведення вступних випробувань.

4. Прийом документів на заочну форму навчання на факультети Інституту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст проводиться з 25 лютого до 25 травня 2013 року включно, вступні випробування – 1 червня 2013 року.

5. До особистої заяви про прийом до Інституту вступники додають:

  • нотаріально завірені копії диплому про освіту та додатку до диплому, (особи випускних курсів - довідку з місця навчання та копію залікової книжки, завірену в деканаті);
  • медичну довідку (форма 086-о);
  • фотографії розміром 3х4 (4 шт.);
  • копії першої та другої сторінки паспорта;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Нотаріально завірені копії документів про освіту подаються за наявності оригіналу. Особи випускних курсів, зараховані до Інституту на підставі довідок з місця навчання та копій залікових книжок, завірених за місцем навчання, зобов’язані до 1 вересня 2013 року подати нотаріально завірені копії документів про освіту.

6. Прийом до Інституту проводиться у межах ліцензованого обсягу на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

7. Вступники проходять такі вступні випробування:
правничий факультет: спеціальність "правознавство” – тестування (письмово) з історії України та всесвітньої історії ХХ ст. (30 балів);
факультет обліку і підприємництва: спеціальності “облік і аудит”, “менеджмент організацій і адміністрування”, “економіка підприємства” – тестування (письмово) з математики (30 балів);
фінансово-економічний факультет: спеціальності “фінанси і кредит”, “банківська справа” – тестування (письмово) з математики (30 балів);
факультет міжнародного права і бізнесу: спеціальність “міжнародне право” – тестування (письмово) з історії України та всесвітньої історії ХХ ст. (30 балів); спеціальності “міжнародні економічні відносини”,“менеджмент організацій і адміністрування” (спеціалізація “менеджмент туристичної індустрії”),“туризмознавство” – тестування (письмово) з географії (економічна та соціальна географія країн світу) (30 балів);
гуманітарно-природничий факультет: спеціальності “українська мова та література”, “журналістика” – тестування (письмово) з української мови та літератури (30 балів); спеціальність “англійська мова та література” – тестування (письмово) з англійської мови (30 балів); спеціальність “німецька мова та література” – тестування (письмово) з німецької мови (30 балів);

спеціальності “психологія”, “біологія” (для випускників медичних коледжів за спеціальністю “лабораторна діагностика”) – тестування (письмово) з біології (30 балів).

Вступне випробування оцінюється за бальною шкалою. У дужках вказана найбільша можлива кількість балів для кожного випробування.
Вступні випробування проводяться згідно з розкладом.

8. Особи, які подають документи про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень за кордоном, зобов’язані нострифікувати їх протягом першого року навчання в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України в установленному порядку.

9. На спеціальності, де кількість поданих заяв не перевищує ліцензований обсяг, особи, які подали документи відповідно до вимог прийому, зараховуються без вступних випробувань.

10. Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом державного зразка спеціаліста про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації.

11. Усі питання, пов’язані з прийомом до Інституту, вирішує Рада Інституту.
Голова Ради Інституту                                                   Занько Ю.С.


Затверджено на засіданні Ради Інституту
“_28__” січня 2013 р. (протокол № 1)


Could not connect at this time.