На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Факультет обліку і підприємництва


Шифр спеціальності Спеціальність та спеціалізації Кваліфікація Термін навчання для осіб з базовою та повною вищою освітою
7.03050901 Облік і аудит кваліфікація: економіст, спеціаліст з обліку і аудиту 2 роки 6 місяців
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування Спеціалізація: Менеджмент підприємницької діяльності кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій, менеджер-економіст 2 роки 6 місяців
7.03050401 Економіка підприємства кваліфікація: економіст, спеціаліст з економіки підприємства 2 роки 6 місяців
м. Львів, пр.. Свободи, 18 тел. 032 239-44-93; 032 239-44-94; кімн. 114

Декан факультету: Осідач Оксана Павлівна


План-графік заліково-екзаменаційних сесій факультету