На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Відділ організації навчання

Діяльність відділу організації навчання спрямована на прискорення адаптації іноземних громадян – слухачів ЦМО до нових умов проживання і навчання. Іноземні громадяни, які прибувають для навчання в університеті, ще не володіють українською мовою і потребують допомоги в новому мовному, соціально-культурному і кліматичному середовищі. Відділ організації навчання вирішує цілий комплекс питань, пов'язаних із навчанням і проживанням іноземних громадян – слухачів підготовчого відділення Центру, а саме:


  • зустріч в аеропорту, прибуття до Львова і поселення у гуртожиток
  • допомога в оформленні необхідних міграційних документів, постановка на облік, ведення особових справ слухачів
  • оформлення угод на навчання і проживання у гуртожитку, підготовка відповідних наказів і облік оплати за навчання і проживання у гуртожитку
  • допомога в організації медичного обстеження і мовний супровід під час надання необхідної медичної допомоги слухачам
  • вирішення поточних побутових питань слухачів і контроль за дотриманням правил проживання у гуртожитку

Працівники відділу проводять позааудиторну організаційну роботу зі слухачами. Окремою ділянкою роботи відділу є підготовка документів для забезпечення навчального процесу – розкладів проведення занять, графіків вводу дисциплін, списків слухачів. Додатково працівники відділу готують вступні документи для подання у приймальну комісію університету, оформлюють довідки та інші документи для слухачів, а також допомагають у проведенні нострифікації документів про освіту тим слухачам, які планують навчання в магістратурі чи аспірантурі. Працівники відділу мають потрібну кваліфікацію для виконання вищевказаних видів робіт і володіють декількома іноземними мовами. Відділ проводить профорієнтаційну роботу, веде листування з потенційними слухачами, готує і надсилає відповідні запрошення для навчання в ЦМО.


Could not connect at this time.