На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Підготовче відділення для іноземних громадян

Підготовче відділення для іноземних громадян було сформоване на базі підготовчого факультету для іноземних громадян, який діяв у Львівському університеті з 1975 року. За цей час в університеті пройшли навчання 3583 студенти з 70 країн світу. Доуніверситетська підготовка іноземних громадян здійснюється за ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (ліцензія №328968 від 30 серпня 2007р.).

Головне завдання відділення – підготовка іноземних громадян, які не володіють українською мовою, до отримання вищої і післядипломної професійної освіти в ЛНУ імені Івана Франка та інших університетах України. Щорічно на підготовчому відділенні навчається біля 50 слухачів із країн Азії, Африки, Латинської Америки, Європи на договірній основі і за скеруванням МОНмолодьспорту України.
Сьогодні на підготовчому відділенні для іноземних громадян слухачі вивчають українську мову та інші дисципліни, необхідні для здобуття вищої освіти за обраним напрямом – інженерно-технічним, гуманітарним, медично-біологічним тощо. Початок занять у вересні-жовтні. Навчання проходить у групах із 8-10 осіб. Заняття відбуваються 5 днів на тиждень про 6 академічних годин щодня. Термін навчання – 1 навчальний рік (2 семестри). У кінці навчального року слухачі складають іспити з української мови та профілюючих предметів. Заняття з мови проводять викладачі з багаторічним досвідом викладання для слухачів-іноземців і роботи за кордоном. Оригінальна навчальна методика допомагає слухачам відділення вивчити українську мову і опанувати наукову термінологію у необхідному для навчання за обраною спеціальністю обсязі. Окрім того, вивчення української мови дає можливість іноземним громадянам ознайомитися з історією, культурою і традиціями українського народу. Підготовче відділення також пропонує додаткові мовні курси для окремих осіб чи груп, які потребують підвищення загального рівня володіння українською мовою чи удосконалення мовної практики зі спеціальною метою для проведення наукових досліджень, ведення бізнесу, роботи в державних структурах тощо. Після закінчення підготовчого відділення і успішного виконання навчальної програми слухачі-іноземці отримують свідоцтво державного зразка, яке дає право продовжувати навчання у будь-якому університеті України.
На базі підготовчого відділення для іноземних громадян з 1993 року діє Літній інститут з української мови і українознавства Канзаського університету (США), у якому студенти, аспіранти та викладачі провідних американських університетів упродовж шести тижнів вивчають українську мову і слухають лекції викладачів університету з актуальних питань українознавства.

Іноземні громадяни-слухачі відділення як правило проживають у гуртожитку у дво- чи тримісних кімнатах. Підготовче відділення має сучасну матеріально-технічну базу і використовує також усю інфраструктуру Університету – бібліотеки, спортивний комплекс, лабораторії, поліклініку тощо.