На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Центр міжнародної освіти

International Education Center

Центр міжнародної освіти (ЦМО)є організаційним і навчально-науковим підрозділом Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка. Центр створений у 2012 році щоб забезпечувати підготовку іноземних громадян для продовження навчання в університетах України. До складу Центру міжнародної освіти входять відділ організації навчання, підготовче відділення для іноземних громадян і відділ тестування з української мови як іноземної.

Керівник Центру – заступник директора Інституту доцент Кревс В. Є.
Завдання Центру

Основні завдання та функції ЦМО:

 • Підготовка іноземних громадян до подальшого навчання в університетах України за обраними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
 • Організація навчання іноземних громадян у Центрі, створення підручників, посібників та інших навчально-методичних матеріалів для іноземних громадян;
 • Організація культурно-виховної роботи з іноземними слухачами і студентами;
 • Організація і проведення тестування іноземних громадян з української мови як іноземної для визначення рівня володіння українською мовою;
 • Оформлення документів для поселення слухачів у гуртожиток. Сприяння іноземним громадянам у вирішенні побутових питань;
 • Оформлення угод на навчання, облік оплати за навчання;
 • Організація медичного обстеження і забезпечення мовного супроводу під час необхідної медичної допомоги слухачам відділення;
 • Організаційне сприяння іноземним громадянам під час вступної кампанії в університеті;
 • Ведення паспортного обліку іноземних громадян – слухачів , студентів та аспірантів університету;
 • Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України щодо паспортно-реєстраційної роботи, міграційних і візових питань (у межах компетенції і повноважень Центру);
 • Допомога у вирішення питань з нострифікації документів про освіту іноземних громадян слухачів , студентів та аспірантів університету;
 • Допомога у вирішення питань із нострифікації документів про освіту іноземних громадян –слухачів , студентів та аспірантів університету;
 • Співпраця з іноземними дипломатичними відомствами та установами іноземних держав в Україні, з посольствами та консульствами України за кордоном, з відповідними компетентними органами України щодо питань, пов’язаних з організацією набору для навчання і навчанням іноземних громадян в Центрі (у межах компетенції і повноважень Центру);
 • Участь в організації та проведенні освітніх програм / мовних шкіл для іноземних громадян;
 • Виконання інших завдань та функцій відповідно до законодавства України та Статутів Університету та Інституту.

Структура

Для виконання вищевказаних завдань у складі Центру діють:

 • відділ організації навчання;
 • підготовче відділення для іноземних громадян;
 • відділу тестування з української мови як іноземної.