На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Перелік спеціальностей
освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Правничий коледж
5.03040101 Правознавство
X
Спеціальність 5.03040101 Правознавство
Коледж Правничий
Ліцензований обсяг, осіб 125 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
50 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
(профільний)
2. Історія України або світова
література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.
6,0 (денна форма навчання)
5,1 (заочна форма навчання)
6,4 (денна форма навчання)
3,3 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.
503,8 (денна форма навчання)
487,9 (заочна форма навчання)
525,1 (денна форма навчання)
451,6 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
11 802 (денна форма навчання)
5 901 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Можливість продовження нав-
чання для здобуття ОКР бака-
лавра на юридичному факультеті
ЛНУ імені Івана Франка з по-
дальшим влаштуванням на робо-
ту в органи державної виконав-
чої та судової влади, місцевого
самоврядування, прокуратури,
адвокатури, Служби безпеки Ук-
раїни, внутрішніх справ, митної
служби; юридичні служби під-
приємств, установ, організацій,
банків.
Природничий коледж
5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук
X
Спеціальність 5.04010101 Аналітичний
контроль якості хімічних сполук
Коледж Природничий
Ліцензований обсяг, осіб 30 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Математика або хімія
(профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.

1,1 (денна форма навчання)
2,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.

420,8 (денна форма навчання)
445,1 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
2 774 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Можливість продовження нав-
чання для здобуття ОКР бака-
лавра на хімічному факультеті
ЛНУ імені Івана Франка; хімічні
лабораторії підприємств харчо-
вої, легкої та фармацевтичної
промисловості; науково-дослідні
та екологічні установи.
5.04010602 Прикладна екологія (біоекологія)
X
Спеціальність 5.04010602 Прикладна екологія
(біоекологія)
Коледж Природничий
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Математика або хімія
(профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.

3,6 (денна форма навчання)
4,4 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.

424,5 (денна форма навчання)
449,4 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
2 774 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Можливість продовження нав-
чання для здобуття ОКР бака-
лавра на біологічному факуль-
теті ЛНУ імені Івана Франка з
подальшим влаштуванням на
роботу на підприємства харчової
та переробної промисловості; му-
зеї; діагностичні лабораторії ме-
дичного профілю; санітарно-епі-
деміологічні станції; лабораторії
із захисту рослин та ін.
5.04010602 Прикладна екологія (екологія геологічного і суміжного середовищ)
X
Спеціальність 5.04010602 Прикладна екологія
(екологія геологічного і
суміжного середовищ)
Коледж Природничий
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Математика або хімія
(профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.

2,0 (денна форма навчання)
2,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.

436,0 (денна форма навчання)
435,7 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
2 774 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Техніки-екологи станцій моніто-
рингу, лабораторій, інспекцій з
нагляду за виконанням заходів з
охорони довкілля та радіаційного
контролю різноманітних органі-
зацій, які проводять заходи з
охорони довкілля.
5.04010602 Прикладна екологія (екологія землекористування і агробізнес)
X
Спеціальність 5.04010602 Прикладна екологія
(екологія землекористування і
агробізнес)
Коледж Природничий
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
9 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Математика або хімія
(профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.

3,3 (денна форма навчання)
4,0 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.

418,3(денна форма навчання)
463,5 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
2 774 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Техніки-екологи на нових недер-
жавних сільськогосподарських
підприємствах, реформованих на
засадах приватної власності на
землю, фермерських господар-
ствах та інших суб’єктах господа-
рювання, обласних управліннях
та районних відділах земельних
ресурсів, управліннях сільського
господарства, митних постах
тощо.
5.04010602 Прикладна екологія (прикордонний екологічний контроль)
X
Спеціальність 5.04010602 Прикладна екологія
(прикордонний екологічний
контроль)
Коледж Природничий
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
9 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Математика або хімія
(профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.

3,3 (денна форма навчання)
7,7 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.

418,3 (денна форма навчання)
467,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
2 774 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Техніки-екологи на нових недер-
жавних сільськогосподарських
підприємствах, реформованих
на засадах приватної власності
на землю, фермерських господар-
ствах та інших суб’єктах господа-
рювання, обласних управліннях
та районних відділах земельних
ресурсів, управліннях сільського
господарства, митних постах
тощо.
5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів
X
Спеціальність 5.05010101 Обслуговування
програмних систем і комплексів
Коледж Природничий
Ліцензований обсяг, осіб 65 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Математика або фізика
(профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.

3,0 (денна форма навчання)
4,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.

416,5 (денна форма навчання)
429,7 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
2 774 (денна форма навчання
Перспективи працевлаштування Державні та приватні структури,
пов’язані з сучасними техноло-
гіями пошуку, обробки та захисту
інформації, експертними систе-
мами, комп’ютерними мережами
тощо.
5.05080201 Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки
X
Спеціальність 5.05080201 Конструювання,
виробництво і технічне
обслуговування виробів
електронної техніки
Коледж Природничий
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Математика або фізика
(профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.

1,9 (денна форма навчання)
2,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.

402,5 (денна форма навчання)
435,9 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
2 774 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Обслуговування та ремонт сучас-
ної електронної техніки, у тому
числі комп’ютерних систем, ме-
дичної апаратури, офісної техні-
ки, складної побутової техніки
тощо.