На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Основні положення «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2014 році


1. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання на перший курс.

 • Етапи вступної компанії

  Денна форма навчання, навчання без відриву від виробництва

  Початок прийому заяв та документів

  09.00 година 1 липня 2014 року

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси (напрями: журналістика, театральне мистецтво, музичне мистецтво, хореографія), що проводить Університет

  18.00 година 19 липня 2014 року

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіду або складати вступні випробування, що проводить Університет

  18.00 година 19 липня 2014 року

  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

  12.00 година 31 липня 2014 року

  Строки проведення Університетом  творчих конкурсів

  11–31 липня 2014 року

  у декілька сесій

  Строки проведення Університетом вступних випробувань

  21–31 липня 2014 року

  Строки оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

  перший – не пізніше 12.00 години 01 серпня 2014 року;

  другий – не пізніше 12.00 години 05 серпня 2014 року;

  третій – не пізніше 12.00 години 08 серпня 2014 року

  Строки вибору вступниками місця навчання (подання оригіналів документів)

  перший – закінчується о 18.00 годині 04 серпня 2014 року;

  другий – закінчується о 18.00 годині 07 серпня 2014 року;

  третій – закінчується о 18.00 годині 11 серпня 2014 року

  Строки зарахування вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

  за державним замовленням – не пізніше 15.00 години 12 серпня;

  за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – на денну форму навчання не пізніше 26 серпня, на заочну форму навчання не пізніше 15 серпня


  (п.5.2 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2014 році»)

 • 2. Перелік документів для подання абітурієнтами в Приймальну комісію Університету.


 • 1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (ос-вітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  2. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
  3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. Медична довідка за формою 086-о або її копія;
  5. Шість кольорових фотокарток розміром 3´4 см;
  6. Два конверти з поштовими марками для відсилання в межах України.


  Вступник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

  Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Університету в паперовій або в електронній формі (за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua). Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Університету.

  (пп.6.1-6.5 та додатки 5, 9 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2014 році»).


 • 3. Мінімальна кількість балів із конкурсних предметів у сертифікатах зовнішнього оцінювання для допуску до участі у конкурсному відборі.

 • Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів):

  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

  (п.7.1 та додаток 5 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2014 році»).


 • 4. Пільги для слухачів підготовчих курсів при вступі на навчання до Університету.

 • 4.1. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям (спеціальність) Університету додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації (згідно з додатком 6 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році» це такі напрями підготовки (спеціальності) Університету: хімія (хімічний факультет); біологія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (біологічний факультет); геологія (геологічний факультет); географія (географічний факультет); математика; механіка; статистика (механіко-математичний факультет); фізика; прикладна фізика; астрономія (фізичний факультет); прикладна математика; інформатика; системний аналіз (факультет прикладної математики та інформатики); комп’ютерні науки; мікро- та наноелектроніка (факультет електроніки); усі спеціальності Природничого коледжу).

  Кількість додаткових балів при вступі на відповідний напрям Університету обчислюється за результатами підсумкової атестації за такою схемою: до 6 балів за результатами атестації з української мови та літератури та до 7 балів за результатами атестації з кожного іншого конкурсного предмету.

  Кількість додаткових балів при вступі на відповідні спеціальності Природничого коледжу обчислюється за результатами підсумкової атестації за такою схемою: до 10 балів за результатами атестації з української мови та літератури та до 10 балів за результатами атестації з іншого конкурсного предмету.(п. 9.5 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році»)

  Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси Університету, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців. (п. 9.6 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році»)

  4.2. Право на першочергове зарахування (перевага при рівній сумі балів) до Університету мають:

  - особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

  - особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

  - особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

  - особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

  - особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

  - випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

  - випускники загальноосвітніх навчальних закладів, з якими укладено угоду про співпрацю із Університетом;

  - особи, які постійно проживають у сільській місцевості;

  - випускники підготовчих курсів Університету;

  - особи, які набрали більшу кількість балів з профілюючої дисципліни (п.11.1 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році»).


 • 5. Процедура проведення зарахування на навчання.


 • Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи:у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв (п.13.2 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році»).

  Після завершення першого встановленого терміну вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) Приймальна комісія Університету:

  - здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

  - приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Університету);

  - анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Університету);

  - у випадку наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) (п.15.1 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році»).

  Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Рекомендовані до зарахування вступники, які у встановлені для них терміни, а також вступники, що не отримали рекомендації до зарахування, які до 10 серпня включно не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів (п.15.2 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2012 році»).

  Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формують списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

  Вступники, в яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

  Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників. (п.16.5 «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році»).

 •