На головну.

Інститут післядипломної освіти
та доуніверситетської підготовки

Львівського національного університету імені Івана Франка

Перелік напрямів підготовки
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Біологічний факультет
6.040102 Біологія
X
Напрям підготовки 6.040102 Біологія
Факультет Біологічний
Ліцензований обсяг, осіб 420 (денна форма навчання)
420 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
100 (денна форма навчання)
15 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Біологія (профільний)
3. Фізика або хімія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


6,5 (денна форма навчання)
7,5 (заочна форма навчання)
9,8 (денна форма навчання)
6,7 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


684,0 (денна форма навчання)
651,0 (заочна форма навчання)
690,8 (денна форма навчання)
623,5 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
10 439 (денна форма навчання)
5 219 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Середні загальноосвітні навчальні заклади; науководослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї;діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарноепідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
X
Напрям підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та зба лансоване природокористування
Факультет Біологічний
Ліцензований обсяг, осіб 190 (денна форма навчання)
190 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 25 (денна форма навчання)
15 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3 . Хімія або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.
18,8 (денна форма навчання)
2,1 (заочна форма навчання)
13,6 (денна форма навчання)
3,3 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.
662,1 (денна форма навчання)
609,2 (заочна форма навчання)
635,6 (денна форма навчання)
569,8 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
5 219 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Науководослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; санітарно епідеміологічні станції; лаборато рії із захисту рослин та ін.
Географічний факультет
6.040104 Географія
X
Напрям підготовки 6.040104 Географія
Факультет Географічний
Ліцензований обсяг, осіб 230 (денна форма навчання)
230 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 95 (денна форма навчання)
10 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Географія (профільний)
3. Історія України або математи-ка
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.
12,9 (денна форма навчання)
13,2 (заочна форма навчання)
14,9 (денна форма навчання)
12,2 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.
694,4 (денна форма навчання)
663,8 (заочна форма навчання)
688,9 (денна форма навчання)
684,2 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Середні загальноосвітні навчаль ні заклади; науководослідні установи; органи державного та регіонального управління, комерційні установи та ін.
6.140103 Туризм
X
Напрям підготовки 6.140103 Туризм
Факультет Географічний
Ліцензований обсяг, осіб 100 (денна форма навчання)
100 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Географія (профільний)
3. Історія України або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


73,8 (денна форма навчання)
78,6 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


733,5 (денна форма навчання)
737,3 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 9 222 (денна форма навчання)
4 611 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Туристичні організації; органи державного та регіонального управління, комерційні установи та ін.
Геологічний факультет
6.040103 Геологія
X
Напрям підготовки 6.040103 Геологія
Факультет Геологічний
Ліцензований обсяг, осіб 125 (денна форма навчання)
125 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 55 (денна форма навчання)
15 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Географія або фізика
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


1,9 (денна форма навчання)
6,5 (денна форма навчання)
2,3 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.
564,5 (денна форма навчання)
619,7 (денна форма навчання)
528,2 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
2 537 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Геологорозвідувальні експедиції геологічних виробничих об’єд нань Державної геологічної служби України, НАК «Надра України», діючі кар’єри і шахти з видобутку корисних копалин, науково-дослідні інститути геологічного та геохімічного профілю НАН України, галузевий геологорозвідувальний інститут та ін.
Економічний факультет
6.030501 Економічна теорія
X
Напрям підготовки 6.030501 Економічна теорія
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 30 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Історія України або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.
11,3 (денна форма навчання)
10,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


728,9 (денна форма навчання)
693,5 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Викладачі та вчителі економіч них дисциплін у навчальних закладах; консультанти з економічної політики в органах державної влади; економісти в науково-дослідних установах і в приватному секторі та ін.
6.030502 Економічна кібернетика
X
Напрям підготовки 6.030502 Економічна кібернетика
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 100 (денна форма навчання)
100 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 20 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Історія України або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


24,5 (денна форма навчання)
18,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


684,6 (денна форма навчання)
699,1 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Системні аналітики на державних та приватних підприємствах, менеджери різного рівня управління, адміністратори інформаційних систем та ін.
6.030503 Міжнародна економіка
X
Напрям підготовки 6.030503 Міжнародна економіка
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 70 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Іноземна мова або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


28,6 (денна форма навчання)
24,9 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


710,1 (денна форма навчання)
742,4 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Спільні з іноземними приватни ми фірмами підприємства, філії транснаціональних компаній, органи державної влади та ін.
6.030504 Економіка підприємства
X
Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 90 (денна форма навчання) 120 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 12 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Історія України або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


відсутнє держзамовлення
42,4 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму чання:
у 2011р.
у 2012р.


відсутнє держзамовлення
699,2 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
5 219 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Фінансові органи; банки; територіальні органи управління, економічні служби підприємств приватного і державного секторів вітчизняної економіки.
6.030506 Прикладна статистика
X
Напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
60 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Історія України або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


12,9 (денна форма навчання)
14,6 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


703,2 (денна форма навчання)
702,2 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Державний комітет статистики; статистичні підрозділи Національного банку України, Міністерства охорони здоров’я; різного типу установи, які вивчають соціально-економічні процеси та ін.
6.030507 Маркетинг
X
Напрям підготовки 6.030507 Маркетинг
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 14 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Історія України або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


відсутнє держзамовлення
28,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


відсутнє держзамовлення
705,4 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Економісти з матеріальнотехнічного постачання, маркетологи,економісти-аналітики з дослідження товарного ринку, економісти-плановики, фахівці з реклами та ін.
6.030508 Фінанси і кредит
X
Напрям підготовки 6.030508 Фінанси і кредит
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 300 (денна форма навчання)
350 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 20 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у ертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Історія України або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


53,1 (денна форма навчання)
43,4 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


709,9 (денна форма навчання)
721,4 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 11 339 (денна форма навчання)
5 669 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Фінансові органи; банки; інвестиційні та страхові компанії; податкові інспекції та адміністрації; економічні служби підприємств, установ, організацій та ін.
6.030509 Облік і аудит
X
Напрям підготовки 6.030509 Облік і аудит
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 90 (денна форма навчання)
110 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 12 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Історія України або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


64,1 (денна форма навчання)
40,9 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


715,9 (денна форма навчання)
714,2 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
5 219 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Головні бухгалтери, ревізори, аудитори, бухгалтери-аналітики а підприємствах усіх форм власності.
6.030601 Менеджмент
X
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент
Факультет Економічний
Ліцензований обсяг, осіб 220 (денна форма навчання)
220 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 20 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Іноземна мова або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


34,1 (денна форма навчання)
31,4 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


693,2 (денна форма навчання)
707,1 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
5 219 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Економісти, начальники відділу, завідувачі відділу, директори з кадрових питань і побуту, начальники відділу кадрів, економісти відділу збуту і матеріально-технічного постачання та ін.
Факультет електроніки
6.050101 Комп'ютерні науки
X
Напрям підготовки 6.050101 Комп’ютерні науки
Факультет Електроніки
Ліцензований обсяг, осіб 100 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 75 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


9,9 (денна форма навчання)
12,4 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


594,0 (денна форма навчання)
659,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Розробка та налагодження програмного забезпечення для вітчизняних та закордонних установ, організацій, підприємств різних форм власності, науково-дослідних інститутів та ін.
6.050801 Мікро- та наноелектроніка
X
Напрям підготовки 6.050801 Мікро- та наноелектроніка
Факультет Електроніки
Ліцензований обсяг, осіб 75 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 50 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Фізика (профільний)
3. Математика або хімія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


3,8 (денна форма навчання)
5,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


593,8 (денна форма навчання)
574,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Науково-дослідні та медичні установи, сервісні центри оргтехніки та побутової техніки, підприємства з виробництва електронної техніки та ін.
Факультет журналістики
6.030301 Журналістика
X
Напрям підготовки 6.030301 Журналістика
Факультет Журналістики
Ліцензований обсяг, осіб 150 (денна форма навчання)
150 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
40 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література (профільний)
2. Іноземна мова
3. Творчий конкурс
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне
місце:
у 2011р.
у 2012р.


17,2 (денна форма навчання)
17,6 (заочна форма навчання)
9,6 (денна форма навчання)
відсутнє держзамовлення на заочну
форму навчання
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


742,9 (денна форма навчання)
689,7 (заочна форма навчання)
716,0 (денна форма навчання)
відсутнє держзамовлення на заочну
форму навчання
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн.
6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Друковані засоби масової інформації різних форм власності, телерадіокомпанії, видавництва та ін.
Факультет іноземних мов
6.020303 Філологія (англійська мова та література)
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (англійська мова та література)
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 220 (денна форма навчання)
530 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 60 (денна форма навчання)
15 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Англійська мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


17,9 (денна форма навчання)
13,5 (заочна форма навчання)
24,1 (денна форма навчання)
7,5 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


740,0 (денна форма навчання)
694,4 (заочна форма навчання)
720,3 (денна форма навчання)
660,3 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 14 823 (денна форма навчання)
7 411 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.
6.020303 Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література (на базі англійської мови))
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (латинська,
старогрецька, грецька мова та
література (на базі англійської
мови))
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 50 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Англійська мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


14,2 (денна форма навчання)
13,1 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


724,0 (денна форма навчання)
686,3 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін
6.020303 Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література (на базі німецької мови))
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (латинська,
старогрецька, грецька мова та
література (на базі німецької
мови))
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
5 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Німецька мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


3,3 (денна форма навчання)
7,2 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


616,2 (денна форма навчання)
698,1 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін
6.020303 Філологія (німецька мова та література)
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (німецька мова та література)
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 55 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 30 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Німецька мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


4,1 (денна форма навчання)
6,9 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


680,1 (денна форма навчання)
714,4 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.
6.020303 Філологія (переклад (англо-український переклад))
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (переклад
(англо-український переклад))
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 100 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 40 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Англійська мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


23,2 (денна форма навчання)
29,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


735,3 (денна форма навчання)
744,6 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 14 823 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.
6.020303 Філологія (переклад (німецько-український переклад))
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (переклад
(німецько-український
переклад))
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 50 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 20 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Німецька мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


5,3 (денна форма навчання)
8,7 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


672,0 (денна форма навчання)
715,3 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.
6.020303 Філологія (французька мова та література)
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (французька мова та література)
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 40 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 20 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Французька мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


2,4 (денна форма навчання)
3,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


682,3 (денна форма навчання)
685,3 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.
6.020303 Філологія (іспанська мова та література)
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (іспанська мова та література)
Факультет Іноземних мов
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Іспанська мова (профільний)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


1,7 (денна форма навчання)
2,0 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


675,6 (денна форма навчання)
724,2 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
10 439 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.
Історичний факультет
6.020302 Історія
X
Напрям підготовки 6.020302 Історія
Факультет Історичний
Ліцензований обсяг, осіб 310 (денна форма навчання)
310 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 95 (денна форма навчання)
10 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України (профільний)
3. Всесвітня історія або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


15,4 (денна форма навчання)
26,0 (заочна форма навчання)
12,9 (денна форма навчання)
6,9 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


695,3 (денна форма навчання)
686,5 (заочна форма навчання)
678,4 (денна форма навчання)
641,3 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб за рік при вступі у 2012
році, грн.
6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Освітня сфера, науково-дослідні установи, туристично-екскурсійні центри, органи державної влади, музеї, архіви та ін.
6.030101 Соціологія
X
Напрям підготовки 6.030101 Соціологія
Факультет Історичний
Ліцензований обсяг, осіб 80 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 25 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України (профільний)
3. Математика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


23,5 (денна форма навчання)
28,3 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


680,6 (денна форма навчання)
675,4 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Освітня сфера, науково-дослідні установи, соціологічні служби та агенції, органи державної влади та ін.
Факультет культури і мистецтв
6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія
X
Напрям підготовки 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія
Факультет Культури і мистецтв
Ліцензований обсяг, осіб 25 (денна форма навчання)
25 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 10 (денна форма навчання)
7 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Історія України
3. Іноземна мова або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


11,5 (денна форма навчання)
4,2 (заочна форма навчання
20,1 (денна форма навчання)
4,9 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


667,6 (денна форма навчання)
625,9 (заочна форма навчання)
657,6 (денна форма навчання)
645,3 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Науково-дослідні інститути та організації; органи управління культури; інформаційно-документні центри; бібліотеки; навчальні заклади; музеї; архіви; редакції та видавництва; радіо і телебачення; науково-дослідні та інші спеціалізовані організації.
6.020201 Театральне мистецтво
X
Напрям підготовки 6.020201 Театральне мистецтво
(театрознавство, акторська майстерність, режисура драматичного театру)
Факультет Культури і мистецтв
Ліцензований обсяг, осіб 65 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України або світова література
3. Творчий конкурс (профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


9,8 (денна форма навчання)
2,0 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


673,4 (денна форма навчання)
653,7 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 3 043 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Професійні театральні колективи; кіно, телебачення та радіо; друковані засоби масової інформації; науково-дослідні інститути та організації мистецтвознавчого спрямування; музеї; архіви; мистецькі навчальні заклади.
6.020202 Хореографія
X
Напрям підготовки 6.020202 Хореографія
Факультет Культури і мистецтв
Ліцензований обсяг, осіб 30 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 5 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України або світова література
3. Творчий конкурс (профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


відсутнє держзамовлення
6,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.
у 2012р.


відсутнє держзамовлення
698,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 3 043 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Мистецькі танцювальні колективи; театр та телебачення; мистецькі навчальні заклади; центри дитячої та молодіжної
творчості та ін.
6.020204 Музичне мистецтво
X
Напрям підготовки 6.020204 Музичне мистецтво
Факультет Культури і мистецтв
Ліцензований обсяг, осіб 30 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України або світова література
3. Творчий конкурс (профільний)
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


5,1 (денна форма навчання)
2,2 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


665,6 (денна форма навчання)
640,6 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 3 043 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Професійні музичні колективи: хори, ансамблі, оркестри; мистецькі навчальні заклади; середні загальноосвітні навчальні заклади та ін.
Механіко-математичний факультет
6.040201 Математика
X
Напрям підготовки 6.040201 Математика
Факультет Механіко-математичний
Ліцензований обсяг, осіб 120 (денна форма навчання)
180 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 100 (денна форма навчання)
15 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


3,7 (денна форма навчання)
2,5 (заочна форма навчання)
4,7 (денна форма навчання)
1,5 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


627,3 (денна форма навчання)
630,2 (заочна форма навчання)
583,6 (денна форма навчання)
586,6 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
2 537 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Освіта (вища, середня); науководослідні інститути; фірми-розробники програмного забезпечення; банки, страхові компанії, фінансові установи; державні адміністративні установи та ін.
6.040202 Механіка
X
Напрям підготовки 6.040202 Механіка
Факультет Механіко-математичний
Ліцензований обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 25 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у ртифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


5,8 (денна форма навчання)
6,9 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


607,3 (денна форма навчання)
605,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Науково-дослідні інститути; фірми-розробники програмного забезпечення; промислові підприємства та ін.
6.040205 Статистика
X
Напрям підготовки 6.040205 Статистика
Факультет Механіко-математичний
Ліцензований обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 40 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


4,0 (денна форма навчання)
4,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


607,3 (денна форма навчання)
590,6 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 720 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Науково-дослідні інститути; фірми-розробники програмного забезпечення; банки, страхові компанії, фінансові установи; статистичні відділи державних адміністративних установ та ін.
Факультет міжнародних відносин
6.030201 Міжнародні відносини
X
Напрям підготовки 6.030201 Міжнародні відносини
Факультет Міжнародних відносин
Ліцензований обсяг, осіб 120 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
14 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у
сертифікаті УЦОЯО
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова (профільний)
3. Всесвітня історія або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


36,1 (денна форма навчання)
22,2 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


725,7 (денна форма навчання)
717,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Політичний оглядач, політолог; міжнародник-аналітик; фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; рекламіст; експерт із зовнішньоекономічних питань; спеціаліст державної служби; експерт із суспільно-політичних питань; коментатор; науковий співробітник (політологія і міжнародні відносини, переклади); викладач вищого навчального закладу; перекладач та ін.
6.030202 Міжнародне право
X
Напрям підготовки 6.030202 Міжнародне право
Факультет Міжнародних відносин
Ліцензований обсяг, осіб 110 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
13 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова (профільний)
3. Всесвітня історія або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.
36,3 (денна форма навчання)
15,1 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.
732,5 (денна форма навчання)
727,7 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Державні представництва і установи за кордоном, міжнародні організації, навчальні та науково-дослідні заклади, державні і приватні спільні підприємства та ін.
6.030203 Міжнародні економічні відносини
X
Напрям підготовки 6.030203 Міжнародні економічні відносини
Факультет Міжнародних відносин
Ліцензований обсяг, осіб 160 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова (профільний)
3. Математика або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


28,4 (денна форма навчання)
26,3 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


728,6 (денна форма навчання)
746,1 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Державні представництва і установи за кордоном, міжнародні організації, навчальні та науково-дослідні заклади, державні і приватні спільні підприємства та ін.
6.030204 Міжнародна інформація
X
Напрям підготовки 6.030204 Міжнародна інформація
Факультет Міжнародних відносин
Ліцензований обсяг, осіб 40 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова (профільний)
3. Всесвітня історія або матема-тика
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


24,3 (денна форма навчання)
15,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


684,2 (денна форма навчання)
724,6 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Експерт із суспільно-політичних питань; консультант із суспільно-політичних питань; фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; політичний оглядач; рекламіст; аналітик комп’ютерних систем та комп’ютерних комунікацій; інженер із застосування комп’ютерів; викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (обчислювальні системи, політологія, переклади); перекладач та ін.
6.030205 Країнознавство
X
Напрям підготовки 6.030205 Країнознавство
Факультет Міжнародних відносин
Ліцензований обсяг, осіб 65 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 10 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Географія (профільний)
3. Всесвітня історія або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


31,5 (денна форма навчання)
21,0 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


741,0 (денна форма навчання)
721,3 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Державні представництва і установи за кордоном, міжнародні організації, навчальні та науково-дослідні заклади, державні і приватні спільні підприємства та ін.
6.030206 Міжнародний бізнес
X
Напрям підготовки 6.030206 Міжнародний бізнес
Факультет Міжнародних відносин
Ліцензований обсяг, осіб 55 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова (профільний)
3. Математика або всесвітня істо-рія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


24,6 (денна форма навчання)
12,8 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


735,1 (денна форма навчання)
704,2 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Державні представництва і установи за кордоном, міжнародні організації, державні і приватні спільні підприємства та ін.
Факультет прикладної математики та інформатики
6.040301 Прикладна математика
X
Напрям підготовки 6.040301 Прикладна математика
Факультет Прикладної математики та
інформатики
Ліцензований обсяг, осіб 65 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 40 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


14,1 (денна форма навчання)
16,4 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


702,4 (денна форма навчання)
718,5 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Фахівці із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації.
6.040302 Інформатика
X
Напрям підготовки 6.040302 Інформатика
Факультет Прикладної математики та
інформатики
Ліцензований обсяг, осіб 110 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 60 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


8,9 (денна форма навчання)
12,7 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


720,6 (денна форма навчання)
757,7 (денна форма навчання
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Фахівці із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації, викладачі у навчальних закладах різного рівня акредитації та власності.
6.040303 Системний аналіз
X
Напрям підготовки 6.040303 Системний аналіз
Факультет Прикладної математики та інформатики
Ліцензований обсяг, осіб 65 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р.,
осіб
40 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика (профільний)
3. Фізика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


8,2 (денна форма навчання)
12,2 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


659,1 (денна форма навчання)
718,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Фахівці із сучасних інформаційних технологій, які можуть здійснювати постановки задач, будувати математичні моделі, аналізувати методи їх розв’язування та кодувати мовою комп’ютерів алгоритми їх реалізації.
Фізичний факультет
6.040203 Прикладна фізика
X
Напрям підготовки 6.040203 Прикладна фізика
Факультет Фізичний
Ліцензований обсяг, осіб 220 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 45 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Фізика (профільний)
3. Математика або хімія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.
4,1 (денна форма навчання)
3,6 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


610,0 (денна форма навчання)
573,9 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Інженери, наукові співробітники у науково-дослідних і виробничих установах; експлуатація та обслуговування складних комп’ютеризованих науково-дослідних комплексів та ін.
6.040204 Фізика
X
Напрям підготовки 6.040204 Фізика
Факультет Фізичний
Ліцензований обсяг, осіб 200 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 50 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Фізика (профільний)
3. Математика або хімія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


4,4 (денна форма навчання)
4,6 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


594,5 (денна форма навчання)
566,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Інженери, наукові співробітники у науково-дослідних і виробничих установах; викладачі фізики у навчальних закладах різного рівня акредитації та ін.
6.040206 Астрономія
X
Напрям підготовки 6.040206 Астрономія
Факультет Фізичний
Ліцензований обсяг, осіб 50 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Фізика (профільний)
3. Математика або хімія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


2,8 (денна форма навчання)
4,7 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


584,0 (денна форма навчання)
569,2 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 720 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Інженери, наукові співробітники в астрономічних обсерваторіях; викладачі астрономії у навчальних закладах різного рівня кредитації та ін.
Філологічний факультет
6.020303 Філологія (арабська мова та література; перська мова та література; японська мова та література)
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (арабська
мова та література; перська мова
та література; японська мова та
література)
Факультет Філологічний
Ліцензований обсяг, осіб 90 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 30 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Іноземна мова
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


9,4 (денна форма навчання)
15,3 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


661,8 (денна форма навчання)
722,3 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (перська мова та література; денна форма навчання);
10 439 (японська мова та
література; арабська мова та література; денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності та акредитації, агенції з перекладів, видавництва, державні та приватні спільні підприємства та ін.
6.020303 Філологія (польська мова та література; російська мова та література; сербська мова та література; чеська мова та література)
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (польська мова та література; російська мова
та література; хорватська мова та
література; чеська мова та
література; словацька мова та
література)
Факультет Філологічний
Ліцензований обсяг, осіб 170 (денна форма навчання)
250 (польська мова та література;
заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 40 (денна форма навчання)
5 (польська мова та література;
заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Іноземна мова або російська мова (за профілем)
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.

у 2012р.


7,9 (денна форма навчання)
6,8 (заочна форма навчання)
14,0 (денна форма навчання)
6,6 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.

у 2012р.


684,6 (денна форма навчання)
637,8 (заочна форма навчання)
709,8 (денна форма навчання)
644,0 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності та акредитації, агенції з перекладів, видавництва, державні та приватні спільні підприємства та ін.
6.020303 Філологія (українська мова та література)
X
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (українська мова та література)
Факультет Філологічний
Ліцензований обсяг, осіб 205 (денна форма навчання)
250 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 120 (денна форма навчання)
10 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Іноземна мова
3. Історія України або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.

у 2012р.

5,5 (денна форма навчання)
4,9 (заочна форма навчання)
8,5 (денна форма навчання)
7,5 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.

у 2012р.


651,1 (денна форма навчання)
588,7 (заочна форма навчання)
673,0 (денна форма навчання)
592,2 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
3 480 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Навчальні заклади різних форм власності та акредитації, засоби масової інформації, творчі спілки, академічні інститути мовознавчого та літературознавчого профілів та ін.
Філософський факультет
6.020101 Культурологія
X
Напрям підготовки 6.020101 Культурологія
Факультет Філософський
Ліцензований обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України (профільний)
3. Іноземна мова або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


16,1 (денна форма навчання)
31,3 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


679,2 (денна форма навчання)
699,1 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Фахівці у сфері туризму, культурного менеджменту, музейної справи, релігієзнавства і т.п.
6.020301 Філософія
X
Напрям підготовки 6.020301 Філософія
Факультет Філософський
Ліцензований обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 25 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України (профільний)
3. Світова література або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.

12,6 (денна форма навчання)
17,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.

657,6 (денна форма навчання)
681,8 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Викладачі у навчальних закладах різного рівня акредитації та власності; науковці в науково-дослідних установах та ін.
6.030102 Психологія
X
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Факультет Філософський
Ліцензований обсяг, осіб 90 (денна форма навчання)
60 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 25 (денна форма навчання)
10 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Біологія (профільний)
3. Історія України або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.

у 2012р.


24,1 (денна форма навчання)
15,8 (заочна форма навчання)
28,6 (денна форма навчання)
10,5 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.

у 2012р.


722,2 (денна форма навчання)
656,4 (заочна форма навчання)
713,7 (денна форма навчання)
661,8 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 10 439 (денна форма навчання)
5 219 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Фахівці з психодіагностики, психокорекції, психотерапії для роботи в системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронної діяльності та управління.
6.030104 Політологія
X
Напрям підготовки 6.030104 Політологія
Факультет Філософський
Ліцензований обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 15 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України (профільний)
3. Всесвітня історія або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.

22,0 (денна форма навчання)
37,1 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.

713,0 (денна форма навчання)
695,6 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 6 960 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Органи державного управління та місцевого самоврядування; навчальні заклади різного рівня акредитації та власності; науково-дослідні установи та ін.
Хімічний факультет
6.040101 Хімія
X
Напрям підготовки 6.040101 Хімія
Факультет Хімічний
Ліцензований обсяг, осіб 120 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 75 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Хімія (профільний)
3. Фізика або математика
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


4,4 (денна форма навчання)
5,4 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


638,6 (денна форма навчання)
644,3 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 5 075 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Освітні заклади різного рівня акредитації; науково-дослідні установи; експертні лабораторії; підприємства різних форм власності та ін.
Юридичний факультет
6.030401 Правознавство
X
Напрям підготовки 6.030401 Правознавство
Факультет Юридичний
Ліцензований обсяг, осіб 500 (денна форма навчання)
500 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 90 (денна форма навчання)
5 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.

у 2012р.


20,4 (денна форма навчання)
28,6 (заочна форма навчання)
19,2 (денна форма навчання)
23,4 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму
навчання:
у 2011р.

у 2012р.


763,8 (денна форма навчання)
688,1 (заочна форма навчання)
752,0 (денна форма навчання)
685,4 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 22 012 (денна форма навчання)
11 006 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Органи державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби; юридичні служби підприємств, установ, організацій, банків.
Педагогічний коледж
6.010101 Дошкільна освіта
X
Напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта
Коледж Педагогічний
Ліцензований обсяг, осіб 75 (денна форма навчання)
75 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 25 (денна форма навчання)
15 (заочна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Біологія
3. Математика або історія Ук-раїни
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.

у 2012р.


14,7 (денна форма навчання)
7,8 (заочна форма навчання)
15,2 (денна форма навчання)
6,4 (заочна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


642,1 (денна форма навчання)
651,3 (заочна форма навчання)
650,6 (денна форма навчання)
611,2 (заочна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 3 478 (денна форма навчання)
1 739 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Вихователь дітей дошкільного віку з однією з додаткових кваліфікацій – керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі; вихователь з правом навчання дітей іноземної мови.
6.010102 Початкова освіта
X
Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта
Коледж Педагогічний
Ліцензований обсяг, осіб 100 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 70 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Математика
3. Біологія або історія України
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


7,6 (денна форма навчання)
6,9 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


663,5 (денна форма навчання)
648,9 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 3 478 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Вчитель початкових класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів з однією з додаткових кваліфікацій – вчитель іноземної мови в початкових класах; вихователь в дошкільних закладах.
6.010105 Корекційна освіта
X
Напрям підготовки 6.010105 Корекційна освіта
(логопедія, олігофренопедагогіка)
Коледж Педагогічний
Ліцензований обсяг, осіб 75 (денна форма навчання)
25 (заочна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 20 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Біологія
3. Іноземна мова або історія Ук-раїни
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


5,6 (денна форма навчання)
11,0 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


644,7 (денна форма навчання)
651,5 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 3 478 (денна форма навчання)
1 739 (заочна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Логопед; олігофренопедагог.
6.010106 Соціальна педагогіка
X
Напрям підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка
Коледж Педагогічний
Ліцензований обсяг, осіб 50 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2012/2013 н.р., осіб 20 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (профільний)
2. Історія України
3. Іноземна мова або світова література
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце:
у 2011р.
у 2012р.


11,5 (денна форма навчання)
15,5 (денна форма навчання)
Прохідний бал на бюджетну форму навчання:
у 2011р.
у 2012р.


651,2 (денна форма навчання)
660,5 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2012 році, грн. 3 478 (денна форма навчання)
Перспективи працевлаштування Соціальний педагог; практичний психолог.